Bếp từ đơn âm Canzy model CZ 1088I


    Danh mục: