Bếp từ cao cấp Canzy CZ 818

Bếp từ Canzy CZ 818 tích hợp chế độ Booster Đây là chế độ kích công suất tới mức tốt đa ở một vùng nấu, là gia nhiệt siêu tốc hay nấu siêu tốc trên bếp từ


    Mã: Bếp từ cao cấp Canzy CZ 818 Danh mục: Từ khóa: